เคลือบแก้ว theGLASS

ผลิตภัณฑ์ Glass Coating ของ Udon Auto Glass

ที่สุดนวัตกรรมเคลือบแก้วจากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยให้รถยนต์ยังคงสภาพสวยงาม เพื่อคนรักรถหนึ่งในเทคโนโลยีการดูแลรถที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นก็คือการทำ Glass Coating (เคลือบแก้ว) ซึ่งเป็นการใช้สารสังเคราะห์ซิลิกา (SI) เคลือบผิวด้านบนสุดของชั้นสีรถเกิดเป็นผลึกแก้วที่ทนความร้อนป้องกันรังสี UV ป้องกันการเกิด ริ้วร้อยต่างๆ ได้ดีกว่าการลง wax ทั่วไป โดย Udon Auto Glass ได้นำเทคโนโลยีระบบการเคลือบสีรถใหม่ล่าสุดนี้พร้อมทั้งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งปัจจุบัน Udon Auto Glass มีผลิตภัณฑ์เคลือบแก้วพร้อมให้บริการสองตัว คือ theGLASS และ Glass Coating ระบบพ่น Quartz FXUdon Auto Glass กับ theGLASS

theGLASS

สะอาดง่ายกว่าด้วยโดยกระบวนการทั้งหมดนี้จะถูกควบคุมคุณภาพและดูแลอย่างใกล้ชิดจาก Mr. Masanori Toyoshima ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของ "theGLASS (เคลือบแก้ว)" จากประเทศญี่ปุ่น TQC เป็นรายเดียวนำเข้าผลิตภัณฑ์และให้บริการเคลือบสีโดย "theGLASS (เคลือบแก้ว)" Japanese Glass Coting ซึ่งเป็นการผสมผสานหลักการใช้น้ำยาเคลือบสีและเทคนิคในการเคลือบสีรถที่ผ่านการค้นคว้าและวิจัยมานาน กว่า 15 ปี

จึงได้น้ำยาที่สามารถเข้าไปปกป้องสีรถได้ในระดับโมเลกุลที่ไปเคลือบผิวสีให้มีความแข็งแกร่ง ซึ่งในขณะเดียวกันก็ยังให้ความเงางามเนื่องจากมีความโปร่งแสงมาก ทำให้สามารถปกป้องสีรถจาก แสงแดด หยดน้ำ ความสกปรก และสิ่งที่จะทำอันตรายต่อสีรถได้ดีกว่าการเคลือบแบบอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีระยะเวลาในการปกป้องสีรถที่ยาวนานมากกว่า และทำความสะอาดได้ง่ายกว่าด้วย

theGLASS Concept

theGLASS (เคลือบแก้ว) 100% Japanese Glass Coating คือ การผสมผสานของการใช้น้ำยาเคลือบสีรถยนต์และเทคนิคในการเคลือบสีรถหลักการสำคัญคือการใช้น้ำยาที่สามารถเข้าไปปกป้องสีรถได้ในระดับโมเลกุลเคลือบผิวหน้าให้มีความแข็งแกร่งในขณะเดียวกันนั้นก็ยังให้ความเงางาม เนื่องจากมีความโปร่งแสงมากทำให้สามารถปกป้องสีรถจากแสงแดดหยดน้ำ ความสกปรก และสิ่งที่จะทำอันตรายต่อสีรถได้ดีกว่าการเคลือบแบบอื่น นอกจากนี้ ยังมีระยะเวลาในการปกป้อง สีรถ ที่ยาวนานมากกว่าและทำความสะอาดได้ง่ายกว่าด้วย

theGLASS (เคลือบแก้ว) 100% Japanese Glass Coating เป็นเทคโนโลยีในการเคลือบสีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตโดย "Rock Field" ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงงานผลิตน้ำยาเคลือบสีแบบ Glass Coating OEM ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทแรกแผนก R&D ของ Rock Field ได้พัฒนาน้ำยาเคลือบสีแบบ Glass Coating (เคลือบแก้ว) มานานกว่า 15 ปี โดยการใช้สารซิลิก้าเป็นส่วนประกอบหลักในการทำปฏิกิริยากับไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศซึ่งจับตัวเป็นแผ่นผลึกแก้ว Quartz เคลือบผิวด้านบนสุดของชั้นสีรถ

เคลือบแบบ Glass Coating (เคลือบแก้ว) นี้ ทำงานโดยการใช้สารสังเคราะห์ที่มีซิลิกา (SI)เป็นส่วนประกอบหลักในการทำปฏิกิริยากับไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ ซึ่งจะจับตัวเป็นแผ่นผลึกแก้วเคลือบผิวด้านบนสุดของชั้นสีรถยนต์ มีจุดเด่นตรงที่สามารถยึดติดกับผิวสีได้ยาวนานกว่า ทนความร้อนได้มากกว่า และป้องกันการเกิดริ้วรอยได้มากกว่าการเคลือบสีด้วยการลงแว็กซ์ ที่เรียกวิธีการนี้ว่า Glass Coating (เคลือบแก้ว) หรือ การเคลือบสีแบบผลึกแก้ว

ทำไมต้องใช้ผลิตภัณฑ์ theGLASS กับ Udon Auto Glass

TQC นำเข้าระบบเคลือบสีรถ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่นที่ให้ความเงางามนานถึง 4-6 ปีการดำเนินงานอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากประเทศญี่ปุ่นที่มาประจำศูนย์บริการอย่างใกล้ชิด Udon Auto Glass ให้บริการดูแลความเงางามของรถที่ใช้ผลิตภัณฑ์ theGLASS(เคลือบแก้ว) อย่างใกล้ชิดต่อเนื่องรายละเอียดการบริการ

  • ติดตั้งกระจกรถยนต์
  • ฟิล์มกรองแสง
  • งานติดตั้ง GPS
  • เคลือบแก้วระบบพ่น
  • เคลือบแก้วระบบทา