สาขาอุดรธานี (สำนักงานใหญ่)
235/1-2 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์: 042-211 248, 042-211 249, 042-211 258, 042-211 260
สาขาอุบลราชธานี
69 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์: 045-314557
สาขาขอนแก่น
86/24 ม.7 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์: 043-237224
สาขาสกลนคร
12/2 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทรศัพท์: 042-713149
สาขาเลย
72/21 ถ.มะลิวัลย์ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์: 042-815384
สาขาสุรินทร์
618 หมู่ 19 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุริทนร์ 32000 โทรศัพท์: 091-018-9292
สาขานครราชสีมา
2858/3 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-351699
สาขาลาว
ถ.ไกสอน พรมวิหาน เมืองไซทานี บ้านพะขาว แขวงนครเวียงจันทน์ ลาว โทรศัพท์: +85621713220,+8562028216455