อุดรกระจกรถยนต์

UD Auto Glass

Udon Auto Glass สำนักงานใหญ่ เปิดบริการมาแล้วกว่า 24 ปี โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการมาตรฐานติดตั้ง กระจกรถยนต์, ฟิล์มกรองแสง, ระบบติดตามยานพาหนะ GPS และเคลือบแก้วรถยนต์ (Glass Coating) ที่ได้มาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี และมีสาขาในประเทศ 6 สาขา คือ สาขาอุบลราชธานี สาขาขอนแก่น สาขาเลย สาขาสกลนคร สาขาสุรินทร์ สาขานครราชสีมา และ ต่างประเทศ 1 สาขา คือ สปป.ลาว


Profile

Location : Thailand
Address : 235/1-2 ม.6 ถ.เลี่ยงเมือง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
Phone : 042-211 248, 042-211 249, 042-211 258, 042-211 260
LINE ID : @UDglass
Facebook: UdonAutoGlass

ประวัติองค์กร

ก่อตั่ง


บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2538 จดทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ทะเบียนการค้าเลขที่ 0415540000567 ทุนจดทะเบียน 4,800,000 บาท

คณะกรรมการบริษัท 2 คน คือ นายไพบูลย์ ชคัตธาดากุล และนางศมน ชคัตธาดากุล

พ.ศ. 2538
ก่อตั้งร้านด้วยตึกสำนักงาน 2 คูหา บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ ฟิล์มกรองแสง และจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในภาคอีสานตอนบน-ตอนล่าง รวมถึงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

พ.ศ. 2546
ซื้อตึกแถวเพิ่ม 1 คูหา

พ.ศ. 2547
ซื้อที่ดินเปล่าเพิ่ม 2ไร่ (บริเวณด้านหลังตึก) เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานและโกดังสินค้า โดยการก่อสร้างแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆได้แก่โกดังเก็บสินค้าและบริเวณติดตั้งกระจกรถยนต์

พ.ศ. 2550
- เพิ่มทุนจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2550 เป็น 4,800,000 บาท
- ซื้อที่ดินส่วนด้านหน้าติดกับตึกแถวเดิมเพิ่มอีก 2 ไร่ เพื่อก่อสร้าง ห้องติดตั้งฟิล์มกรองแสงปรับอากาศปลอดฝุ่นและส่วนของห้องรับรองลูกค้าเพิ่มเติม
- มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ GPS ติดตามยานพาหนะ FORTH TARCKING SYSTEM
- จับมือกับคู่แข่ง ขอเป็นพันธมิตรทางการค้ากับคู่แข่ง


พ.ศ. 2552


เปิดสาขาแห่งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

พ.ศ. 2554
ซื้อตึกแถวเพิ่ม 2 คูหา

พ.ศ. 2556


เปิดสาขาแห่งที่สองอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ

พ.ศ. 2557
เปิดสาขาแห่งที่สามอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดเลย โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบเปิดสาขาแห่งที่สี่อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่จังหวัดสกลนคร โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบเปิดสาขาแห่งที่ห้าอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบเปิดสาขาแห่งที่หก เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ สปป.ลาว โดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ
พ.ศ. 2560
เปิดสาขาแห่งที่เจ็ด เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีสำนักงานใหญ่เป็นต้นแบบ


Rewards